Λύσεις Cloud

Για την εξασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων σας και για να έχετε τη δυνατότητα διαχείρισής τους ανά πάσα στιγμή

Ανάκτηση δεδομένων

Αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσεων και επαναφορά των αρχείων σας, ώστε να συνεχίσετε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τη δουλειά σας

Ασφάλεια Δικτύων 

Λήψη όλων των δυνατών μέτρων ασφαλείας για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της επιχείρησής σας

Συμβάσεις υποστήριξης εταιρειών

Διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των υπολογιστικών συστημάτων της επιχείρησής σας και άμεση τεχνική υποστήριξη όποτε χρειαστεί

Εξοπλισμός refurbished

Κάλυψη των αναγκών της επιχείρησής σας με πιστοποιημένο refurbished εξοπλισμό. Έτσι επιτυγχάνουμε μείωση του κόστους, χωρίς να θυσιάζουμε την αξιοπιστία των συστημάτων

Εταιρικά συστήματα Φαξ

Αποστολή και λήψη φαξ από τον υπολογιστή